Оқу үрдісі

images-1

 1.  Нормативті құжаттармен жұмыс жасау қызметі
 2. Әдістемелік нұсқау хат-2016 жыл
 3. 1-ШЫ СЫНЫПТА БЕС КҮНДІК АПТАҒА АРНАЛҒАН САБАҚ КЕСТЕСІН ЖАСАУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАМА
 4. Мектепке дейіңгі білім беру мекемелеріне араналаған нұсқаулық 2016ж
 5. Жалпы орта білім беретін ұйымдарға арналған нұсқаулық 2016 ж
 6. “Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы (2013.28.06. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 
 7. “Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 бұйрығы.
 8. “Алтын белгі” белгісі туралы ережені бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 19 желтоқсандағы  № 532 бұйрығы.
 9. “Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысандарын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 Бұйрығы
 10. 2018-2019  оқу жылы   мектеп   жоспары 
 11. 2018-2019  оқу жылы  педагогикалық  кеңестер
 12. 2018-2019  оқу жылы  директор жанындағы отырыстар